Fönsterrenovering - Massor med information om Fönsterrenovering

U-värde vid fönsterrenovering

Fönstrets U-värde

Ett vanligt gammalt 2-glas fönster har ett U-värde av 2.5-3.0 W/m²•K. För de flesta fönster som ska renoveras går det att byta ut glasrutan kopplade 2-glasfönster till ett fast energifönster med isolerruta, argongas och en varm kant som är av bitumengummi som inte är termiskt ledande. Detta ger ett U-värde av cirka 1.5 W/m²•K.

Det går också att montera in en 3-glaskassett i befintlig fönsterkarm utan att husets fasad förändrar utseende.

Det går också att byta en glasruta vid renoveringen till en energlasruta. Denna ruta är cirka 4 mm tjock och minska värmeövergången samtidigt som det dämpar ljudet. Denna typ av fönsterrenovering ger ett U-värde av cirka 1.9 W/m²•K.Vad är U-värdet för något?

Vad är U-värdet för något? Fönster

U-värde är ett mått på hur mycket effekt som transporteras från fönstrets varma sid till den kalla sidan.

U-värdet, W/m²•K, [Watt per kvadratmeter och temperaturskillnad] talar om hur många Watt [W] energi fönstret låter passera per kvadratmeter [m²] och gradskillnad [K] mellan in- och utsida av fönstret.

U-värdet är alltid viktigt vid en fönsterrenovering och ju lägre U-värde desto bättre.